Adres
Gloim
Camlik Cad. Ünal Ismerkezi 5/2
07410 Avsallar/Alanya/Türkei

Telefoon: 0090 543 828 7362Belastingnummer: Alanya: 3360110523
Bedrijfsleider: Herr Jürgen Lindemann
Directie: Herr Mehmet Er

 
Algemene voorwaarden


 
Cookies
Cookies kort uitgelegd:

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de browser op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen om bepaalde informatie op te slaan. De volgende keer dat u onze website met hetzelfde apparaat bezoekt, wordt de informatie die in cookies is opgeslagen, teruggestuurd naar onze website ("First Party Cookie") of naar een andere website waartoe de cookie behoort ("Third Party Cookie").

Door de informatie die is opgeslagen en teruggestuurd in de cookie, herkent de respectieve website dat de gebruiker deze al heeft geopend en bezocht met de browser van zijn eindapparaat. We gebruiken deze informatie om de website optimaal te kunnen tonen aan de gebruiker op basis van zijn interesses.

Op het apparaat wordt echter alleen de cookie zelf geïdentificeerd. Verdere opslag van persoonsgegevens vindt alleen plaats als de gebruiker hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of indien deze opslag absoluut noodzakelijk is om van de aangeboden en opgevraagde dienst gebruik te kunnen maken.

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Cookies die niet absoluut noodzakelijk zijn om de diensten op deze website te leveren, worden alleen gebruikt nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Door toestemming te geven voor het gebruik van cookies op basis van een door ons op de website gegeven kennisgeving ("cookiebanner"), gaat de gebruiker akkoord met het gebruik van cookies.

De gebruiker kan zijn cookie-instellingen op elk moment individueel aanpassen, bijvoorbeeld door het activeren of deactiveren van individuele cookie-categorieën.

 

Deactivering of verwijdering van alle cookies

De gebruiker kan zijn browser zo instellen dat de opslag van cookies op zijn apparaat over het algemeen wordt voorkomen of hem wordt telkens gevraagd of hij akkoord gaat met het plaatsen van cookies. Eenmaal ingesteld, kan de gebruiker cookies op elk moment verwijderen. Hoe het allemaal werkt staat beschreven in de helpfunctie van de betreffende webbrowser of zoek hier op via Google.

Een algemene deactivering van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van deze website.

 

Rechtsgrondslag

Als de gebruiker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies op basis van een door ons gegeven kennisgeving op de website ("cookiebanner"), is de rechtmatigheid van gegevensverwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt 1, lit. een GDPR. Als er geen toestemming wordt gevraagd, wordt ons legitieme belang (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van deze website en diensten) in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1, verlicht. f GDPR is de wettelijke basis voor het gebruik van cookies.

 

Gebruikte cookies:

1. Strikt noodzakelijke cookies
De strikt noodzakelijke cookies worden alleen gebruikt door de beheerder van de website. Deze cookies zorgen voor functies zonder welke deze website niet kan worden gebruikt zoals bedoeld. Daarom kunnen absoluut noodzakelijke cookies niet afzonderlijk worden gedeactiveerd of geactiveerd.

2. Functionele cookies
De functionele cookies stellen deze website in staat om reeds door de gebruiker verstrekte informatie op te slaan en op basis hiervan verbeterde en gepersonaliseerde functies aan te bieden. Deze cookies verzamelen en bewaren alleen geanonimiseerde informatie. Deze cookies volgen gebruikersbewegingen op andere websites niet.

3. Prestatiecookies
De prestatiecookies verzamelen informatie over hoe deze website wordt gebruikt. De website-exploitant gebruikt deze cookies om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit van de website te verbeteren.

Het deactiveren van functionele en prestatiecookies kan leiden tot functionele beperkingen van deze website.

4. Marketing / cookies van derden
Marketingcookies / cookies van derden zijn onder meer afkomstig van externe reclamebedrijven en worden gebruikt om informatie te verzamelen over de door de gebruiker bezochte websites, b.v. om doelgroepgerichte advertenties voor de gebruiker te creëren.

 

Hier zijn details over de cookies die we gebruiken voor onze website:

1. Strikt noodzakelijke cookies

Aanbieder Naam Doel Geldigheid
Deze website  ansicht Onthoudt de gewenste presentatie van het onroerend goed aanbod  7 dagen 
Deze website  bbreite Geoptimaliseerde levering van afbeeldingen voor smartphones  1 jaar 
Deze website  cookie_dismiss_ty
p
Onthoudt de beslissing van de te gebruiken cookie-categorieën  1 jaar 
Deze website  immopro_flaecheb Object zoeken  7 dagen 
Deze website  immopro_flaechev Object zoeken  7 dagen 
Deze website  immopro_land Object zoeken  7 dagen 
Deze website  immopro_lat Object zoeken  7 dagen 
Deze website  immopro_lng Object zoeken  7 dagen 
Deze website  immopro_objekttyp Object zoeken  7 dagen 
Deze website  immopro_ort Object zoeken  7 dagen 
Deze website  immopro_plz Object zoeken  7 dagen 
Deze website  immopro_preisb Object zoeken  7 dagen 
Deze website  immopro_preisv Object zoeken  7 dagen 
Deze website  immopro_rad Object zoeken  7 dagen 
Deze website  immopro_show_obje
ct
Object zoeken  7 dagen 
Deze website  immopro_sp Object zoeken  7 dagen 
Deze website  immopro_stadtteil Object zoeken  7 dagen 
Deze website  immopro_strasse Object zoeken  7 dagen 
Deze website  immopro_ussid Object zoeken  7 dagen 
Deze website  immopro_wo Object zoeken  7 dagen 
Deze website  immopro_zimmerb Object zoeken  7 dagen 
Deze website  immopro_zimmerv Object zoeken  7 dagen 
Deze website  PHPSESSID Sessie-identificatie  met het sluiten van de browser 
Deze website  resolution Geoptimaliseerde levering van afbeeldingen voor smartphones  7 dagen 


2. Functionele cookies

Aanbieder Naam Doel Geldigheid
  _sm_au_c    


3. Prestatiecookies

Aanbieder Naam Doel Geldigheid
Geen gegevens beschikbaar


4. Marketing / cookies van derden

Aanbieder Naam Doel Geldigheid
Google  _gat_gtag_UA_1068
55065_21
Gebruikt door Google Analytics om het verzoekpercentage te beperken.  1 dag 


U heeft deze cookie-categorieën momenteel goedgekeurd:


Hier kunt u uw cookie-instellingen wijzigen:


 
Privacy Policy

1. Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

5. Speicherung von Zugriffsdaten
Bei jedem Zugriff auf diese Webseite werden verschiedene Informationen gespeichert. Unter anderem: IP-Adresse, Browser, Betriebssystem, Uhrzeit/Datum des Zugriffes, Name der zugegriffenen Datei, Zugriffsstatus und die Datenmenge. Diese Daten dienen ausschließlich zu statistischen Zwecken. Die Daten werden nicht an Dritte, auch nicht in Teilen, weitergegeben.

6. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.